Європейська інтеграція

Незмінною метою співробітництва між Україною та ЄС у сфері енергетики залишається повна інтеграція енергетичних ринків України та ЄС.

Україна та ЄС Сторони віддані посиленню енергетичної безпеки, сприянню розвиткові належної інфраструктури та посиленню ринкової інтеграції та регуляторної адаптації до ключових елементів acquis ЄС, сприянню енергетичній ефективності та використанню поновлюваних джерел енергії, а також намаганню досягти високого рівня ядерної безпеки.

Співробітництво України та Європейського Союзу у сфері енергетики також має на меті підвищення енергетичної безпеки, конкурентоспроможності та подолання енергетичної бідності, що є необхідним для просування економічного зростання та досягнення прогресу у напрямку ринкової інтеграції.

Взаємне співробітництво включає, серед іншого, такі сфери:

- реалізація Європейського зеленого курсу;

- імплементація енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання  прогнозів та сценаріїв, а також удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектора;

- створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності;

- модернізацію та посилення наявної енергетичної інфраструктури, яка становить спільний інтерес, зокрема енергогенеруючі потужності, цілісність, надійність та безпеку енергетичних мереж, поступову інтеграцію електроенергетичної системи України до європейської електроенергетичної мережі;

- розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ;

- активізація та посилення довготермінової стабільності та безпеки торгівлі енергоресурсами на взаємовигідній і недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема Договору до Енергетичної Хартії 1994 року, Угоди СОТ і Угоди про асоціацію;

- досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату, а також шляхом сприяння взаємному інвестуванню у сферу енергетики на недискримінаційній основі;

- сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності та структури права і нормативно-правової бази з метою досягнення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС;

- розвиток та підтримка відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива;

- науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання;

- співробітництво в рамках європейських та міжнародних органів стандартизації в енергетичній сфері.

Ключовими документами, які визначають співробітництво є:

•    Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Енергетиці присвячені Глава 11 “Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями” Розділу IV Угоди, Глава 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» Розділу V Угоди, а також ДОДАТОК XXVI - «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» і ДОДАТОК XXVII «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику»

•    Договір про заснування Енергетичного Співтовариства

•    Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії.

Співробітництво на двосторонньому та багатосторонньому рівнях

Питання двостороннього співробітництва Україна – ЄС у сфері енергетики обговорюються в рамках органів Асоціації: Ради Асоціації, Комітету Асоціації, а також на експертному рівні – у рамках  Кластера 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС.

Останнє засідання Кластера 3 відбулося 25 січня 2022 року.

Українські державні органи та компанії залучені до роботи профільних європейських асоціацій:

•    ТОВ «Оператор ГТС України» бере участь у роботі Європейської мережі операторів ГТС (ENTSO-G) з квітня 2020 року.

•    Державна інспекція ядерного регулювання України отримала статус спостерігача в Європейській групі регуляторів ядерної безпеки (ENSREG) 10 листопада 2020 року.

•    НЕК «Укренерго» набуло статусу спостерігача у Європейській мережі операторів системних електричних мереж (ENTSO-E) 26 квітня 2022 року. Українська енергетична система працює у синхронному режимі з Континентальною енергетичною системою об’єднаної Європи з 16 березня 2022 року.

Україна також бере активну участь в реалізації ініціативи ЄС «Східне партнерство» та спеціально створених додаткових механізмів взаємодії, зокрема енергетичної панелі ЄС – «Східне партнерство» та  Платформи 3 «Сполучення, енергоефективність, довкілля та зміна клімату».

Серед питань порядку денного цих механізмів: подальша перспектива Східного партнерства у сфері енергетики, розвиток взаємопов’язаних енергетичних систем, реалізація проектів спільного інтересу та впровадження енергетичних реформ.

Україна та Республіка Польща є співзасновниками підгрупи з питань водню та відновлюваних газів, яка функціонує в рамках Платформи №3 «Східного партнерства».

Окремі питання реалізації проектів з удосконалення енергетичної інфраструктури у газовому та електроенергетичному секторах обговорюються у рамках Групи високого рівня Центральної та Південно-Східної Європи (CESEC).

Енергетичне Співтовариство

1 лютого 2011 року Україна набула статусу повноправного члена Енергетичного Співтовариства, основним завданням якого є створення єдиного енергетичного ринку та адаптація країнами, що не є членами Європейського Союзу європейського законодавства в сфері енергетики, на системній основі ведеться робота щодо підготовки щорічних засідань Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства, органу, що серед іншого забезпечує виконання цілей, визначених Договором, визначає принципи загальної політики, уживає заходів, а також приймає процедурні акти.

З метою формування узгодженої політики у сфері енергетики в рамках Енергетичного Співтовариства щорічно на постійній основні проводяться Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства, засідання Постійної група високого рівня Енергетичного Співтовариства, в рамках яких здійснюється підготовка до Ради Міністрів, та інші робочі групи.

В 2022 році Україна головує в Енергетичному Співтоваристві.