Захищений споживач електроенергії

Захищеним є споживач електричної енергії, до якого застосовується особливий режим відключення та/або обмеження електропостачання для запобігання виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру.

Для отримання статусу захищеного, споживач подає до Міжвідомчої комісії з надання статусу захищеного споживача оригінали таких документів:

•    лист-звернення (з інформацією про можливі ризики техногенного/екологічного характеру і переліком струмоприймачів, які є джерелом ризиків);
•    програму безпечного відключення електроживлення;
•    схеми електроживлення струмоприймачів відповідно до проектних рішень на окремі лінії електроживлення струмоприймачів, відключення яких вимагає застосування програми безпечного відключення електроживлення, яка має бути узгоджена з Держенергонаглядом;
•    складений Держенергонаглядом акт відповідності схеми електроживлення струмоприймачів щодо яких застосовується програма безпечного відключення;
•    укладений з електропостачальником договір;
•    погоджений з електропостачальником розрахунок вартості електроенергії та послуг з розподілу і передачі електричної енергії відповідно до графіку здійснення обмеження/припинення електропостачання;
•    довідки від електропостачальника та оператора системи розподілу або оператора системи передачі про відсутність заборгованості у споживача-заявника (або про стан виконання графіків реструктуризації погашення заборгованості);
•    договір про надання банком безвідкличної банківської гарантії для забезпечення виконання грошових зобов'язань.

Строк розгляду Міжвідомчою комісією питання стосовно висновку щодо доцільності надання заявнику статусу захищеного не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження переліку документів у повному обсязі.

Міжвідомча комісія щороку готує та подає Кабінетові Міністрів пропозиції щодо визначення переліку захищених споживачів на наступний календарний рік.

Перелік захищених споживачів затверджується урядом, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міненерго та доводиться до відома електропостачальників, оператора системи розподілу, оператора системи передачі, які розміщують на своїх офіційних веб-сайтах перелік захищених споживачів, приєднаних до системи розподілу та систем передачі.

Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Міжвідомчої комісії здійснює Міненерго.

Пакет необхідних документів надсилати на e-mail: kanc@mev.gov.ua
 
Докладно про отримання статусу захищеного споживача – Порядок забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.