Якість електропостачання

Якими нормативними документами регулюються взаємовідносини постачальника та споживача? 

На сьогодні взаємовідносини, які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії на роздрібному ринку електричної енергії між операторами системи розподілу або постачальниками електричної енергії та споживачами, регулюються 
- Законом України «Про ринок електричної енергії», -Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ),
- Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР).

Постачання електричної енергії здійснюється відповідно до укладених споживачами  з оператором системи розподілу договорів.

Що робити у разі неякісного електропостачання в оселі?
Відповідно  до вимог Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, енергопостачальник та/або електророзподільне підприємство має забезпечити загальні стандарти якості надання послуг з електропостачання.

Обов’язки ОСР: 
Оператор системи розподілу зобов’язаний дотримуватись показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а також якості електричної енергії, перелік та величини яких затверджено Регулятором (НЕРЕКП). 

Права споживача:
Споживач має право:
- отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору і стандартами якості електричної енергії;
- на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
- на відшкодування збитків відповідно до умов договору та законодавства України.

Порядок перевірки якості електроенергії: 
Порядок перевірки якості електричної енергії за зверненнями/скаргами/претензіями споживачів визначений главою 13.2 розділу XIII КСР.  У разі надходження скарги/звернення/претензії від споживача або групи споживачів (колективної скарги/звернення/претензії) щодо якості електричної енергії ОСР розглядає її протягом 15 днів з дня отримання скарги/звернення/претензії, а у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії в точці розподілу споживача – протягом 30 днів та протягом 45 днів – для колективної скарги/звернення/претензії.

За результатами розгляду скарги/звернення/претензії споживача щодо якості електричної енергії ОСР надає відповідь споживачу в письмовій формі, яка повинна містити таку інформацію щодо:
1)
у разі визнання скарги/звернення/претензії обґрунтованою:
- причин недотримання показників якості електричної енергії;
- заходів та строків стосовно усунення ОСР причин недотримання показників якості електричної енергії з урахуванням вимог пункту 13.2.11 глави 13.2 розділу XIII КСР або проведених робіт, якщо причини недотримання показників якості електричної енергії було усунуто під час розгляду скарги;
-результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії у разі його проведення;

2) у разі визнання скарги/звернення/претензії такою, що не підлягає задоволенню:
- документів, що підтверджують порушення споживачем вимог КСР, зокрема якщо установки чи прилади споживача не відповідають стандартам або технічним умовам приєднання, що їх встановили державні органи влади або ОСР, нормативно-технічним документам, унаслідок чого параметри якості електричної енергії в точці розподілу споживача не відповідають показникам, визначеним КСР;

- результатів вимірювання параметрів якості електричної енергії, що підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості електричної енергії та які проведені відповідно до вимог пунктів 6.2.1-6.2.5 глави 6.2 розділу VI КСР та пункту 13.2.10 глави 13.2 розділу XIII КСР протягом не менше 7 календарних днів, за винятком часу тривалості перерв в електропостачанні;

3) у разі відмови споживача від скарги/звернення/претензії щодо якості електричної енергії, що подається письмово в довільній формі, ОСР зобов'язаний до закінчення строку її розгляду надати письмову відповідь такому споживачу із зазначенням інформації про залишення її без розгляду.

ОСР зобов'язаний усунути причини недотримання показників якості електричної енергії протягом 30 днів у разі можливості їх усунення простими роботами (оперативними діями персоналу ОСР) або 180 днів у разі необхідності проведення складних робіт (будівельних робіт або заміни елементів мережі).

Як надається компенсація за неякісне електропостачання? 
Згідно Порядком забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання ОСР надає споживачу компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі застосовуються) та відповідно до процедур, визначених у главі 6 Порядку.

Згідно з пунктом 6.12 глави 6 Порядку, у разі ненадання електропостачальником або ОСР компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання споживач має право самостійно звернутися до електропостачальника або ОСР із заявою за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку. 

У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів.

Спірні питання між учасниками роздрібного ринку електричної енергії вирішуються сторонами шляхом переговорів.  

У разі неможливості дійти згоди у зазначений спосіб, що підтверджується хоча б однією із сторін документально, розглядаються за зверненням споживача або іншого учасника роздрібного ринку в межах наданих законодавством повноважень НКРЕКП або судом. До вирішення спірного питання у межах компетенції можуть залучати Держенергонагляд.

Куди звертатися, якщо потрібна консультація з питань якості електропостачання?
У разі необхідності отримання консультації з питань надійності та якості постачання електричної енергії, розрахунків за спожиту електроенергію можна звертатися до Інформаційно-консультаційного центру по роботі зі споживачами електроенергії при Обленерго. 

У разі питань щодо технічного стану електричних установок та мереж, варто звертатися до Управління Держенергонагляду у відповідній  області або подати електронне звернення через офіційний вебсайт Державної інспекції енергетичного нагляду України: sies.gov.ua .