Проєкти нормативно-правових актів, які не є регуляторними актами

Дата Назва
31.03.2022 Довідка про громадське обговорення проєкту змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок та Звіту про стратегічну екологічну оцінку
21.01.2022 Повідомлення про оприлюднення проєкту змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок
21.01.2022 Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Інтегрованого національного плану з енергетики та клімату України на період 2022-2030 роки
17.08.2021 Державна економічна програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року
17.08.2021 Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 428"
26.07.2021 Проєкт наказу Міненерго про внесення змін до Порядку взаємодії Міністерства енергетики України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики України
25.06.2021 Проєкт наказу Міненерго "Про визнання галузевих нормативних документів такими, що не застосовуються на території України"
10.06.2021 Проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд"
01.06.2021 Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року"
04.03.2021 Проект документа державного планування "Про внесення змін до Державної цільової екологічної програми першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки" та звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту змін до державної цільової екологічної Програми першочергових заходів приведення У безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "придніпровський хімічний завод" на 2019-2023 роки