Вимоги до претендентів на зайняття вакантних посад керівників підприємств сфери управління Міненерговугілля

ВИМОГИ

до претендентів на зайняття вакантних посад керівників підприємств вугільно-промислового комплексу сфери управління Міненерговугілля

Повинні знати: закони, укази, постанови та рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо вугільної промисловості та з питань антикорупційного законодавства; накази, інструкції та інші нормативні матеріали органів вищого рівня та підприємства з питань. планування та оперативного керування виробництвом; перспективи розвитку і виробничі потужності підприємств; технологію гірничого виробництва; організацію виробничого планування, оперативного обліку процесу виробництва; організацію складського господарства, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємствах та виробничих одиницях; організаційну техніку та засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва; організацію виробництва, праці й управління; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, досягнення в галузі гірничого виробництва; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; основи економіки, менеджменту, маркетингу, трудового законодавства; правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах вугільно-промислового комплексу не менше 5 років.

До претендентів на зайняття вакантних посад керівників підприємств торф’яної галузі сфери управління Міненерговугілля

Повинні знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, антикорупційне законодавство; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі, підприємства; виробничі потужності підприємства; технологію виробництва продукції підприємства; порядок розроблення та затвердження завдань виробничо-господарської діяльності підприємства; методи господарювання й управління підприємством; порядок укладання та виконання господарських договорів; досягнення науки і техніки в Україні та за її межами у галузі торф’яного виробництва і досвід передових підприємств; економіку, організацію виробництва, праці й управління; основи економіки, менеджменту, маркетингу, трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст. Стаж роботи на керівних посадах у сферах господарської діяльності  не менше 2 років.

До претендентів на зайняття вакантних посад керівників підприємств електроенергетичної галузі сфери управління Міненерговугілля

Повинен знати: закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємства, антикорупційне законодавство; профіль, спеціалізацію й особливості структури підприємства; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і підприємства; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси підприємства; порядок розроблення і затвердження програм виробничо- господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально- трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва; основи економіки, менеджменту, маркетингу трудового законодавства; організацію виробництва, праці та управління; етику ведення переговорів; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст відповідного спрямування. Стаж роботи на керівних посадах електроенергетичної галузі не менше 5 років.

До претендентів на зайняття вакантних посад керівників підприємств нафтогазової промисловості сфери управління Міненерговугілля

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство у сфері нафтогазової промисловості, нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування з питань регулювання діяльності підприємства та розвитку відповідної сфери (галузі); антикорупційне законодавство; профіль, спеціалізацію і особливості діяльності підприємства; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі (підприємства); можливості ефективного використання виробничих потужностей та технологічних процесів; основи управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, порядок розроблення та реалізації програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладання та виконання господарських та фінансових договорів, галузевих угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній сфері (галузі); основи економіки та менеджменту, трудового законодавства; етику проведення переговорів, правила з охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст відповідного спрямування.

Стаж роботи на керівних посадах у сфері нафтогазової промисловості не менше 5 років.

До претендентів на зайняття вакантних посад керівників підприємств ядерно-енергетичного та атомно-промислового комплексу сфери управління Міненерговугілля

Повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство у сфері ядерної енергетики та атомної промисловості, нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування з питань регулювання діяльності підприємства та розвитку відповідної сфери (галузі); антикорупційне законодавство; профіль, спеціалізацію і особливості діяльності підприємства; перспективи, вітчизняні та світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі (підприємства); можливості ефективного використання виробничих потужностей та технологічних процесів; основи управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, порядок розроблення та реалізації програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладання та виконання господарських та фінансових договорів, галузевих угод, колективних договорів та регулювання соціально- трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній сфері (галузі); основи економіки та менеджменту, трудового законодавства; етику проведення переговорів, правила з охорони праці та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст відповідного спрямування.

Стаж роботи на керівних посадах у сфері використання ядерної енергії не менше ніж 5 років.

Належний рівень кваліфікації у сфері використання ядерної енергії, знання норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки.

Володіння особливостями, проблемами та пріоритетами у сфері використання ядерної енергії, високий рівень культури ядерної безпеки, професійна компетентність та відповідальність, здатність до системного мислення, прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, бажання постійного навчання і самовдосконалення, що підтверджується характеристикою з попереднього місця діяльності.

Кваліфікаційні вимоги до керівників експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок, які належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості, встановлені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 16 липня 2013 року № 456, зареєстрованим в Мін’юсті України від 7 серпня 2013 за № 1340/23872.