Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП "Бар'єр"

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора ДП «Бар’єр»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 (із змінами) (далі - Порядок), оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади керівника державного суб’єкта господарювання, що належить до сфери управління Міненерговугілля України:

Директора Державного підприємства «Бар’єр»

Місцезнаходження підприємства: 51917, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 179-Б.

Основні напрями діяльності підприємства: проведення рекультиваційно-відновлювальних робіт на радіактивно-забруднених територіях; поводження з відходами переробки уранових руд та обладнанням, забрудненим радіонуклідами природного походження; тощо.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/ або надсилає електроною поштою Комісії:

- заяву на участь у конкурсі, написану власноруч, на ім‘я Голови комісії (заява повинна містити відомості про претендента: ПІБ претендента - повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності);

- належним чином завірені:

копію документа, що посвідчує особу (паспорт),

копію трудової книжки або документів, що засвічують досвід роботи,

копію документа про вищу освіту з відповідним додатком;

- біографічну довідку (резюме);

- конкурсну пропозицію;

- згоду на обробку персональних даних;

- рекомендації та інші документи на його розсуд (рекомендації можуть бути надані: керівником вищого рівня з місця роботи претендента; з попередніх місць роботи претендента; підприємствами, установами, організаціями, з якими співпрацює претендент, профспілковими організаціями);

- заява щодо згоди/не згоди на присутність представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

У разі подання заяви та документів, лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: документи для участі в конкурсному відборі приймаються впродовж 14 календарних днів з дати оприлюднення оголошення (з 03 березня 2017 року до 17 год. 30 хв. 16 березня 2017 року включно)

Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: 01601, Міненерговугілля, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, кім. 205; телефон для довідок: (044) 594-59-19; електронна адреса: oksana.burec@mev.gov.ua.

Вимоги до претендента:

  • громадянство України;
  • вища освіта відповідного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;
  • досвід успішної роботи на керівних посадах підприємств галузі не менше п’яти років;
  • досвід господарської діяльності.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до претендендентів розміщені на офіційному веб-сайті Міністерства.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

обсяг надходження коштів до бюджетів;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до пункту 14 Порядку претендент не допускається до участів конкурсному відборі в разі:

неподання ним одного із зазначених документів;

невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Дата та місце проведення конкурсного відбору:

Дата початку проведення конкурсного відбору буде повідомлена додатково після отримання постійно діючою Комісією від МВС України інформації щодо відсутності (наявності) у всіх претендентів на участь у конкурсі судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Місце проведення: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30.

Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору:

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Міненерговугілля України не пізніше трьох днів з дати його завершення.